LEGO Star Wars Summer 2020 chính thức được công bố

LEGO Star Wars Summer 2020 chính thức được công bố

Tuần lễ LEGO tiếp tục tiết lộ thêm một số bộ LEGO với thông báo về bộ LEGO Star Wars mùa hè 2020. Có mười bộ trong chủ đề này và tất cả chúng sẽ có sẵn bắt đầu được bán ra vào ngày 1 tháng 8, ngoại trừ LEGO Star Wars 2020 Advent Calendar sẽ ra mắt vào ngày 1 tháng 9. Một số bộ sản phẩm sẽ cần có mã code để mở khóa nội dung LEGO Star Wars: The Skywalker Saga khi phát hành.