Gói nhân vật LEGO Super Mario (71361) – Tháng 8 năm 2020

Gói nhân vật LEGO Super Mario (71361) – Tháng 8 năm 2020

Target hiện có Gói nhân vật LEGO Super Mario mới (71361) với giá 3,99 đô la mỗi chiếc, giảm 20% so với giá thông thường là 4,99 đô la. Tôi không chắc đó là lỗi về giá hay nếu họ bán nó ở mức giá đó trong thời điểm hiện tại. Có mười nhân vật khác nhau mà bạn có thể tìm thấy từ các gói mà tôi đã liệt kê bên dưới. Chúng là các gói ẩn nên nếu bạn đặt hàng số lượng lớn, có khả năng bạn có thể nhận được các bản sao. LEGO Shop có các Gói nhân vật được liệt kê ở mức 4,99 đô la mỗi gói.

Paragoomba
Fuzzy
Spiny
Buzzy Beetle
Bullet Bill
Bob-omb
Eep Cheep
Blooper
Urchin
Peepa