LEGO Lord of the Rings Rivendell (10316) Hiện đã có trên LEGO Shop dành cho VIP

LEGO Lord of the Rings Rivendell (10316) Hiện đã có trên LEGO Shop dành cho VIP

Nếu bạn là thành viên LEGO VIP, LEGO Icons Lord of the Rings Rivendell (10316) rất được mong đợi hiện có sẵn để các thành viên có thể mua trên LEGO Shop. Nó có giá 499,99 đô la và nếu mua từ nay đến ngày 7 tháng 3, bạn có thể nhận được LEGO BrickHeadz Frodo & Gollum (40603) miễn phí ( bộ này có giá bán lẻ 14,99 đô la ). Bạn cũng sẽ tăng Houses of the World 1 (40583) GWP.

LEGO Icons Lord of the Rings Rivendell (10316)