Hướng dân Lắp ráp nhanh bộ đầu tàu lửa LEGO 10277 Crocodile Locomotive Creator Expert

7 views

Cùng Kidz theo dõi quá trình lắp ráp nhanh bộ sản phẩm đầu tàu lửa LEGO 10277 Crocodile Locomotive Creator Expert. Chiếc đầu tầu xe hỏa mới được ra mắt trong năm 2020 của LEGO.