Lắp ráp và chạy thử đầu máy LEGO 10277 Crocodile Locomotive

Cùng theo dõi quá trình lắp ráp nhanh và chạy thử thực tế đầu máy LEGO 10277 Crocodile Locomotive. Các bạn cũng có thể xem phần Review LEGO 10277 tại đây