Lego Bé Gái

Filter
Rated 5.00 out of 5

Snow Resort Chalet Lego tiếp tục là sản phẩm mà LEGO FRIENDS tiếp tục phát triển câu chuyện của 5 cô gái với 5 cá tính, sở thích khác nhau: Andrea, Emma, Mia, Olivia và Stephanie là một trong những sản phẩm để lại nhiều ấn tượng nhất của LEGO FRIENDS.

Video lắp ráp sản phẩm Snow Resort Chalet Lego 41323:

Hướng dẫn Lắp ráp sản phẩm Snow Resort Chalet Lego 41323 : Download

Đọc tiếp
Quick view Quick view

Showing all 1 result