Một số thông tin về quá trình sản xuất Lego 2020

Các bạn có thể nhận thấy rằng hiện đang có rất nhiều bộ sản phẩm trên LEGO Shop đã ở trạng thái “Back Order” trong một thời gian và LEGO đã đưa ra lời giải thích về khả năng cung ứng các sản phẩm của mình trong tương lai. Thực ra chúng ta có thể thấy cũng không có gì quá khác thường nhưng ít nhất nhưng thông tin mới này là những cập nhật mới về tình hình sản suất Lego trong giai đoạn dịch bệnh đang có những diễn biến khá phức tạp hiện nay.

Thông tin chi tiết các bạn có thể tham khảo:

During the past few months we have seen a strong demand for our products as families and hobbyists turn to building to help them get through this difficult period. As a result, we have been working incredibly hard to make sure that our products are available online in our stores and our retail partners’ e-commerce sites.

We have been fortunate that our factories in Europe and Asia continue to operate. Our factory in Mexico has been closed for the past few weeks after the Mexican government ordered all non-essential manufacturing sites to close while the country focused on preventing the spread of the virus. We have been using our full global supply chain to ship products to all markets and fulfill orders as best as possible.

While COVID has created a very dynamic and uncertain environment, at this stage it hasn’t impacted decisions about when to retire products.

So far we have seen very limited disruption to supply and at this stage we continue to be able to supply our retail partners and our e-commerce store on LEGO.com.

Does this mean there will be a shortage of LEGO products?

We have products in distribution centres and warehouses and are working hard to fulfill orders. We also have a global network of factories and our sites in Europe and Asia are currently operating, so will do all we can to continue to make and deliver the products people most want.

Of course it’s a very dynamic situation that’s changing daily.

Tạm dịch:

Trong vài tháng qua, chúng tôi đã thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm của chúng tôi khi hầu hết các gia đình và mọi người có sở thích chuyển sang chơi các trò chơi lắp ghép để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn khi phải ở nhà trong thời gian này. Do đó, chúng tôi đã làm việc hết sức chăm chỉ để đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng tôi có sẵn trong các cửa hàng trực tuyến của chúng tôi và các đối tác bán lẻ khác.

Chúng tôi đã rất may mắn khi các nhà máy của chúng tôi ở châu Âu và châu Á tiếp tục hoạt động. Nhà máy của chúng tôi ở Mexico đã bị đóng cửa trong vài tuần qua sau khi chính phủ Mexico yêu cầu tất cả các cơ sở sản xuất các mặt hàng không thiết yếu phải đóng cửa trong khi quốc gia này tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan của virus. Chúng tôi đã sử dụng chuỗi cung ứng toàn cầu của mình để vận chuyển sản phẩm đến tất cả các thị trường và thực hiện các đơn đặt hàng tốt nhất có thể.

Mặc dù COVID đã tạo ra một môi trường cách ly và không có gì là chắc chắn trong thời điểm hiện tại, nhưng ở giai đoạn này, nó đã không ảnh hưởng đến các quyết định về thời điểm ngưng sản suất một số sản phẩm.

Mặc dù cho đến nay chúng tôi có một sự gián đoạn rất hạn chế đối với nguồn cung nhưng chúng tôi tiếp tục có thể cung cấp cho các đối tác bán lẻ và cửa hàng thương mại điện tử của chúng tôi trên LEGO.com.

Vậy điều này có nghĩa là sẽ thiếu các sản phẩm LEGO?

Chúng tôi có sản phẩm trong các trung tâm phân phối và trong kho, chúng tôi cũng đang làm việc chăm chỉ để thực hiện các đơn đặt hàng. Chúng tôi cũng có một mạng lưới các nhà máy toàn cầu và các trang web của chúng tôi ở châu Âu và châu Á hiện đang hoạt động, vì vậy chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để tiếp tục sản xuất và cung cấp các sản phẩm mà mọi người chờ đời nhất.

Tất nhiên, tình hình hiện tại đang có nhiều tác động vì chúng có thể thay đổi hàng ngày.